Perlombaan pakon partonggoan seksi bapa

Perlombaan seksi bapa sebelum merayakan pesta bapa diantara nya :

  • Lomba Catur
  • Lomba membuat dayok nabinatur
  • Partonggoan seksi bapa
Puji Tuhan acara pada hari ini mardalan na dear dan selamat untuk sektor 1 sudah berhasil menjadi juara dalam merangkai dayok nabinatur